Læserbrev: Ingen tvivl om, at Froome snyder
13. december 2017 13:11 af Jimmi Elers, læge, ph.d.Foto: Unipublic / Photogomez Sport

Feltet.dk bringer her et læserbrev fra læge Jimmi Elers, som er forfatter til en ph.d.-afhandling om salbutamol i forbindelse med doping.

Chris Froome er testet positiv for salbutamol. Astmabehandling eller snyd?

 

Froome har astma og bruger sin astmamedicin - salbutamol - som inhalation for at koupere sine astmasymptomer. Ifølge WADAs dopingliste er salbutamol tilladt som inhalation og maksimalt tilladt indtag er 0,8 mg salbutamol over 12 timer og 1,6 mg over 24 timer. For at kunne skelne mellem tilladt brug som astmamedicin og ikke-tilladt brug (doping) har WADA fastsat en grænseværdi i urinprøver for salbutamol på 1000 ng/ml. Overskrider urinprøven denne grænseværdi antages det som ikke-tilladt brug (doping).

 

Man skal være flittig bruger af sin inhalator for at opnå en salbutamol-koncentration på 2000 ng/ml i en urinprøve. Bevidst snyd eller helt vildt uprofessionelt? Sidstnævnte er i hvert fald ikke typisk Team Sky!

 

Kontrollerede farmakokinetikstudier har vist, at et maksimalt indtag af tilladt inhaleret salbutamol dosis over 12 timer (0,8 mg) inhaleret på én gang hos eliteudøvere med astma medfører urinkoncentration op til 1000 ng/ml. Hvis man indtager (enten som inhalation eller i pilleform) 8 mg bliver det omkring 3000 ng/ml i urinen.

 

Hvis man inhalerer 0,4 mg hver anden time over fire gange, altså inhalerer det maksimale døgnindtag, kommer man op på 1100 ng/ml i urinen. Dette indtag er i dag ej tilladt, da man maksimalt må inhalere 0,8 mg på 12 timer.

 

Hvis man inhalerer 8 mg på én gang og derefter cykler og gennemfører maksimal iltoptagelsestest og flere submaksimale tests kommer man op på 3000 ng/ml i urinen, selv når der er korrigeret for urinens massefylde og dermed potentiel opkoncentrering af salbutamol på grund af dehydrering hos udøveren.

 

Derfor mener jeg, at der samlet set ikke hersker tvivl om, at hans værdi på 2000 ng/ml må skyldes et supraterapeutisk brug og dermed snyd!

 

Spændende, om Sky får løst det alligevel.​

 

Jimmi Elers er afdelingslæge, ph.d., på gynækologisk obstetrisk afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Han har forfattet en ph.d.-afhandling om salbutamol og behandling overfor doping.

DEL
KOMMENTARER

SENESTE

KOM FORREST I FELTET - FÅ NYHEDERNE FØRST

FREDAG

TORSDAG